מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

תעריפים וכרטיסים

זכאים לנסיעה חופשית

צבא:

 • חיילים בשרות סדיר ובשרות קבע במדים, שברשותם חוגר/קצין.
 • חיילים בשרות סדיר ובשירות קבע ללא מדים המצוידים בתעודת חוגר+אישור נסיעה בלבוש אזרחי בצרוף חותמת אדומה.
 • שוחרים נושאי תעודות שוחר במדים ושוחרים ללא מדים נושאי תעודות שוחר עם טופס 327 בתוקף.
 • חיילים ביום שחרורם עם טופס שחרור ליום הנסיעה.
 • חיילים נושאי תעודת לוחם ללא מדים בצרוף תעודת חוגר/קצין.
 • חייל בשרות ללא תשלום (של"ת), חניך במכינה קדם צבאית (קד"צ), מתנדב בשירות לאומי , מתנדב בשירות לאומי אזרחי, מתנדב בשנת שירות זכאים לפטור מלא מדמי נסיעה בכל קווי השירות בהצגת תעודה המעידה על מעמדו או אישור משרד הביטחון והתחבורה (ההנחה תתבצע באמצעות כרטיס רב קו בעל פרופיל וחוזה מתאים).
 • נהג מבצעי זכאי לפטור מלא מדמי נסיעה בכל קווי השירות בהצגת תעודה חוגר בליבוש אזרחי.

משטרת ישראל:

 • תעודת מינוי משטרת ישראל.
 • תעודת מינוי זמנית משטרת ישראל. 
 • אזרח עובד משטרת ישראל (כרטיס בצבע סגול).
 • תעודת מינוי לשוטרי קבע  בצבע כחול ללא תוקף תעודה.
 • תעודת שוטר חובה בצבע כחול עם תוקף תעודה.
 • תעודת שוטר זמני בצבע אפור עם תוקף תעודה - תעודה זו ניתנת לשוטרים ולשוטרי חובה ביום גיוסם ותוקפה עד שלושה חודשים.
 • תעודת אזרח עובד בינוי בצבע סגול ללא תוקף.

שרות בתי הסוהר:

זכאים לנסיעה חופשית בהצגת תעודה

 • שוטר שברשותו תעודת מינוי זכאי לנסוע ללא תשלום וגם ללא מדים בכל קווי חברת "קווים".
 • שוטר שברשותו תעודת מינוי זמנית זכאי לנסוע ללא תשלום וגם ללא מדים בכל קווי חברת "קווים".
  התעודה מנוילנת עם תמונה והלוגרמת לוגו של אגד בצבע זהב.
 • שוטר שברשותו תעודת מינוי חובה זכאי לנסוע ללא תשלום וגם ללא מדים בכל קווי חברת "קווים". שים לב לתוקף התעודה
  אזרח עובד כוח אדם במשטרה שברשותו תעודה תקפה בצבע ורוד בלבד, זכאי לנסוע ללא תשלום וגם ללא מדים בכל קווי חברת "קווים".
 • התעודה תקפה רק לאותה שנה.
 • סוהר שברשותו תעודת מינוי זכאי לנסוע ללא תשלום וגם ללא מדים בכל קווי חברת "קווים".
 • סוהר שברשותו תעודת מינוי זכאי לנסוע ללא תשלום וגם ללא מדים בכל קווי חברת "קווים". שים לב לתוקף התעודה.

עיוורים:

 • תעודה המופקת על יד משרד העבודה והרווחה
 • עיוור בעל תעודת הנחה המופקת על ידי משרד העבודה והרווחה הנפיק תעודות עיוור חדשות,
 • תעודה בצבע תכלת עם ציפוי למינציה שיש בה תוקף.
 • תעודה בצבע ירוק עם ציפוי למינציה בתוקף לצמיתות, כלב נחיה לעיוורים פטור מתשלום.
 • כלב נחייה באימון הנושא עליו אפודה "גור נחיה לעיוור באימון" - זכאי לנסיעה ללא תשלום, התשלום בעבור המאמן בלבד.
 • עיוור בעל תעודה המאשרת את עיוורונו, פטור מתשלום בכל קווי השירות. ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו.
 • מלווה לעיוור זכאי להנחה של 50% מהמחיר המלא של כרטיס נסיעה בכל קווי השירות בהצגת תעודה המאשרת את עיוורונו של העיוור שהוא מלווה.

אנשי ציבור:

 • חבר כנסת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי.

זהב-קו בני/ות 75+:

 • החל מ 01.08.2022 נוסעות/ים מגיל 75 ומעלה זכאים נסוע בחינם (החל מ 1.8.22) בכל אמצעי התחבורה הציבורית! 

*יתר האזרחים/ות הותיקים/ות (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) ימשיכו לנסוע באמצעי התחבורה הציבורית ב 50% הנחה.