מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

מידע לנוסע

זיהום אוויר ודוחות לציבור

דוח זיהום אוויר באוטובוסים של החברה

 דיווח פרטני

 סיכום דיווח פרטני

 פניות בנושא עשן 

 נהיגה חסכונית

דוח פומבי לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996

דוח פומבי 2022

דוח מכון התקנים ליישום תקן אבטחת מידע ISO27001

עברית 

אנגלית