מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

759
ג'ת
אריאל

מסוף ג'ת

אוניברסיטת אריאל/כביש 31

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

מסוף ג'ת, ג'ת

אוניברסיטת אריאל/כביש 31, אריאל

מגרש כדורגל, אריאל

מסוף ג'ת, ג'ת