מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

68
חדרה
ג'סר א זרקא

ת. מרכזית חדרה/רציף 10

ביה"ס אשאטי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת. מרכזית חדרה/רציף 10, חדרה

ביה"ס אשאטי, ג'סר א זרקא

אלקודס, ג'סר א זרקא

ת. מרכזית חדרה, חדרה