מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

586
מודיעין עילית
נתיבות

מסוף מודיעין עילית/רציף 2

ת.רכבת נתיבות/רציפים

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

מסוף מודיעין עילית/רציף 2, מודיעין עילית

ת.רכבת נתיבות/רציפים, נתיבות

ת.רכבת נתיבות/רציף 5, נתיבות

רמב"ן/שדרות בית שמאי, מודיעין עילית