מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

584
מודיעין עילית
נתניה

מסוף מודיעין עילית

הרצוג/עובדיה מברטנורא

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

מסוף מודיעין עילית, מודיעין עילית

הרצוג/עובדיה מברטנורא, נתניה

הרצוג/עובדיה מברטנורא, נתניה

רמב"ן/שדרות בית שמאי, מודיעין עילית