מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

582
מודיעין עילית
רכסים

מסוף מודיעין עילית/רציף 8

בית ספר אוהל שרה/הרקפות

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

מסוף מודיעין עילית/רציף 8, מודיעין עילית

בית ספר אוהל שרה/הרקפות, רכסים

הרקפות/חצב סובה, רכסים

רמב"ן/שדרות בית שמאי, מודיעין עילית