מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

55
בית יהושע
קדימה צורן

ת. רכבת בית יהושע

שבזי/שד. יצחק בן צבי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת. רכבת בית יהושע, בית יהושע

שבזי/שד. יצחק בן צבי, קדימה צורן

שבזי/סעדיה אבני, קדימה צורן

ת. רכבת בית יהושע, בית יהושע