מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

342
מודיעין עילית
ירושלים

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל

בית וגן/הרב אלפיה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל, מודיעין עילית

בית וגן/הרב אלפיה, ירושלים

קרית נוער/הרב פרנק, ירושלים

רמב"ן/שדרות בית שמאי, מודיעין עילית