מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

31
לוזית
מסילת ציון

לוזית מרכז ב

מלבר ג

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

לוזית מרכז ב, לוזית

מלבר ג, מסילת ציון

מלבר/סמטת מאלה, מסילת ציון

לוזית מרכז א, לוזית