מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

318
מודיעין עילית
ירושלים

משך חוכמה ב

גבעת התחמושת/שרגאי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

משך חוכמה ב, מודיעין עילית

גבעת התחמושת/שרגאי, ירושלים

גבעת התחמושת/שרגאי, ירושלים

משך חוכמה ז, מודיעין עילית