מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

297
בסמ''ה
חיפה

ברטעה

טכניון/בנין הספורט

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ברטעה, בסמ''ה

טכניון/בנין הספורט, חיפה

טכניון/בנין הספורט, חיפה

ברטעה, בסמ''ה