מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

20
חריש
חריש

קידמה/התמדה

דרך ארץ/אשל

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

קידמה/התמדה, חריש

דרך ארץ/אשל, חריש

דרך ארץ/אשל, חריש

קידמה/התמדה, חריש