מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

11
אבן יהודה
אבן יהודה

העצמאות/השומרון

הדסים רציפים

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

העצמאות/השומרון, אבן יהודה

הדסים רציפים, אבן יהודה