מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

109
נוף איילון
ירושלים

בית ספר שלהבת/נוף איילון

חניון הלאום/שד' הנשיא השישי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים