מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

תחנות חדשות לקו 705 מבית אליעזר

26.09.2023

נוסעים נכבדים,

החל מיום ג', 26/9/2023, יתווספו תחנות אלו לקו 705 מבית אליעזר.

37892  מפעלי חפר/המזח

47174  בית הראשונים/צבי הנחל

37889  מפעלי חפר/צבי הנחל

37890  מפעלי חפר/נחל אלכסנדר

37891  מפעלי חפר/נחל אלכסנדר

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,
הנהלת קווים.