מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

רמת גן, עבודות תשתית דרך אלוף שדה, שינויים במסלולי הקווים 55/56/115/168/256

19.09.2023

נוסעים נכבדים,

בלילות שלישי, רביעי וחמישי ה-19-21.09.23 בין השעות 22:00 לשעה 05:00 בבוקר המחרת, יתקיימו עבודות תשתית בדרך אלוף שדה ברמת גן.
בהתאם, ייחולו שינויים בהסדרי התנועה במקום והכביש ייחסם לתנועה במקטעים שונים לכיוון מערב בלבד.

אי לכך, יחולו שינויים במסלולי קווי השירות באופן הבא:

קווים 56, 115 ו 168 לכיוון תל אביב:
יפנו ימינה אל דרך יצחק רבין, שמאלה אל המאבק, ימינה אל דרך השלום והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
21001 ← אלוף שדה/דרך יצחק רבין
22926 ← אלוף שדה/כורזין
26080 ← אלוף שדה/עודד
21032 ← דרך השלום/המאבק
21133 ← דרך השלום/דרך הטייסים
21030 ← דרך השלום/דרך יצחק רבין.

תחנה חלופית:
26087 ← ד. השלום/רבין.

קו 256 לכיוון רכבת מרכז:
יפנה שמאלה אל רזיאל, ימינה אל אלוף דוד, ימינה אל עודד, שמאלה אל דרך השלום והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
21001 ← אלוף שדה/דרך יצחק רבין
22926 ← אלוף שדה/כורזין.

קו 55 לכיוון מסוף רידינג:
יפנה ימינה אל דרך יצחק רבין, ימינה אל וייצמן והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
21001 ← אלוף שדה/דרך יצחק רבין
21039 ← מסוף כורזין.

ללא שינוי במסלולי הקווים היוצאים מתל אביב (בכיוון מזרח).

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,
הנהלת קווים.