מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

מודיעין+רמלוד, שינויי לו"ז בימי שישי ושבת בעקבות השינוי בזמני כניסת/יציאת השבת, החל 08.09.2023

08.09.2023

נוסעים נכבדים,

החל מיום שישי 08.09.2023 יחולו שינויים בלוחות הזמנים בימי שישי ושבת בעקבות השינוי בזמני כניסת/יציאת השבת.

קווי מודיעין:

50+ 51+ 52+ 53+ 54+ 56+ 57+ 58+ 59+ 109+ 110+ 111+ 150 +154 +162.

קווי רמלוד: 

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 11+ 13+ 245+ 247+ 451+ 460+ 461+ 462+ 475+ 500+ 504. 

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.