מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

מודיעין, שינוי לו"ז בימי שישי ושבת, שינויים בקווים: 109+ 110 החל מ-08.09.2023

08.09.2023

נוסעים נכבדים,

החל מיום שישי 08.09.2023 יחולו שינויי לוחות הזמנים בקווים 109 + 110 בימי שישי ושבת.

ימי שישי:

תתווסף נסיעה בקו 109 היוצא מירושלים לנוף איילון- בשעה 16:15.

ימי שבת:

תתווסף נסיעה בקו 109 היוצא מנוף איילון לירושלים- בשעה 21:00. 

תבוטל נסיעה בקו 110 היוצא מבית חורון לירושלים- בשעה 20:15.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.