מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

מודיעין עילית, עבודות תשתית רח' חפץ חיים ואבני נזר, שינויים במסלולי הקווים 1/2/3/4/5/11/133/200/209/210/220/300/304/308/310/320/885

02.09.2023

נוסעים נכבדים,

החל במוצאי שבת ה-02.09.2023 בחצות ועד יום שישי ה-08.09.2023 בשעה 06:00 בבוקר, יתקיימו עבודות תשתית ברחובות חפץ חיים ואבני נזר שבמודיעין עילית.
בהתאם, יחולו שינויים בהסדרי התנועה בעיר וקווי השירות בעיר ישנו לימים אלה את מסלול נסיעתם.

קו 1 לכיוון בית שמאי:
ממסילת יוסף ימשיך ישר לרחוב אור החיים, ישר למשך חכמה והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60217 ← חפץ חיים/נתיבות המשפט
60378 ← אבני נזר/חפץ חיים
60213 ← אבני נזר ב
60379 ← אבני נזר ג
60380 ← אבני נזר ד
60226 ← אבני נזר/אור החיים.

קו 1 לכיוון אבי עזרי א:
מרחוב משך חכמה ימשיך ישר אל אור החיים, ישר למסילת יוסף והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60388 ← אבני נזר/אור החיים
60210 ← אבני נזר ז
60212 ← אבני נזר י
60214 ← אבני נזר ח
60216 ← אבני נזר/חפץ חיים
65157 ← חפץ חיים/שדי חמד.

קו 2 לכיוון אבני נזר:
יסיים נסיעתו בתחנת 65387 ← שדרות בית הלל/חפץ חיים.

תחנות מבוטלות:
60378 ← אבני נזר/חפץ חיים
60213 ← אבני נזר ב
60379 ← אבני נזר ג
60380 ← אבני נזר ד
60226 ← אבני נזר/אור החיים
60227 ← מרכז קסם/אבני נזר.

קו 2 לכיוון בית שמאי:
יתחיל נסיעתו בתחנת 65388 ← שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא.

תחנות מבוטלות:
60388 ← אבני נזר/אור החיים
60210 ← אבני נזר ז
60212 ← אבני נזר י
60214 ← אבני נזר ח
60216 ← אבני נזר/חפץ חיים
60298 ← חפץ חיים/נודע ביהודה.

קו 3 לכיוון משך חכמה ז:
בשדרות בית הלל ימשיך ישר לכיוון שדרות בית שמאי, בבית שמאי יפנה ימינה, ימינה אל מנחת שלמה, ימינה פעם נוספת, שמאלה לנתיבות המשפט והמשך המסלול עד סוף רחוב אור החיים, משם ישר אל משך החכמה.

תחנות מבוטלות:
60252 - נתיבות המשפט/חת''ם סופר
60315 - נתיבות המשפט ב
60248 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60247 - נתיבות המשפט/כיכר גפן
60244 - נתיבות המשפט ה
60388 - אבני נזר/אור החיים
60210 - אבני נזר ז
60212 - אבני נזר י
60214 - אבני נזר ח
60216 - אבני נזר/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד
60382 - חפץ חיים א
60383 - חפץ חיים ב
60261 - חפץ חיים ג
60262 - מעלות שמחה/קצות חושן
60207 - מעלות שמחה/אבני נזר.

קו 3 לכיוון שד. אביי ורבא:
בשד. בית הלל ימשיך ישר אל שד. בית שמאי, יפנה ימינה לבית שמאי, ימינה למנחת שלמה, ימינה פעם נוספת,שמאלה אל נתיבות המשפט, יפנה ימינה בכיכר בית תפילה ושמאלה למנחת שלמה, שמאלה לבית שמאי, שמאלה לשד. בית הלל והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60227 - מרכז קסם/אבני נזר
60263 - מעלות שמחה/אבני נזר
60228 - מעלות שמחה/קצות חושן
60229 - חפץ חיים ז
60386 - חפץ חיים/מסילת יוסף
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60378 - אבני נזר/חפץ חיים
60213 - אבני נזר ב
60379 - אבני נזר ג
60380 - אבני נזר ד
60226 - אבני נזר/אור החיים
60245 - נתיבות המשפט י''ז
63984 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60376 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60249 - נתיבות המשפט
60250 - נתיבות המשפט כ
60377 - נתיבות המשפט/חת''ם סופר
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה.

קו 4 לכיוון המסוף מסילת ישרים:
בשד. בית הלל ימשיך ישר לכיוון שד. בית שמאי, יפנה ימינה אל בית שמאי, ימינה למנחת שלמה, ימינה פעם נוספת, שמאלה לנתיבות המשפט והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60252 - נתיבות המשפט/חת''ם סופר
60315 - נתיבות המשפט ב
60248 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60247 - נתיבות המשפט/כיכר גפן
60244 - נתיבות המשפט ה.

קו 4 לכיוון שד. אביי ורבא:
יפנה ימינה בנתיבות המשפט, ימינה בכיכר בית התפילה ושמאלה למנחת שלמה, שמאלה אל בית שמאי, שמאלה לשד. בית הלל והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60245 - נתיבות המשפט י''ז
63984 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60376 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60249 - נתיבות המשפט
60250 - נתיבות המשפט כ
60377 - נתיבות המשפט/חת''ם סופר
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה.

קו 5 לכיוון המסוף מסילת ישרים:
משד. בית הלל ימשיך ישר לכיוון מסילת ישרים המסוף במקום לפנות שמאלה אל חפץ חיים.

תחנות מבוטלות:
65157 - חפץ חיים/שדי חמד
60382 - חפץ חיים א
60383 - חפץ חיים ב
60261 - חפץ חיים ג
60262 - מעלות שמחה/קצות חושן
60207 - מעלות שמחה/אבני נזר
65156 - נתיבות המשפט/אביעזרי
60237 - גן ילדים/נתיבות המשפט
60240 - נתיבות המשפט/מסילת יוסף
60239 - נתיבות המשפט י''ג
60373 - נתיבות המשפט יד
60374 - נתיבות המשפט טו
60245 - נתיבות המשפט י''ז
63984 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60376 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60249 - נתיבות המשפט
60250 - נתיבות המשפט כ
60377 - נתיבות המשפט/חת''ם סופר
60378 - אבני נזר/חפץ חיים
60213 - אבני נזר ב
60379 - אבני נזר ג
60379 - אבני נזר ג
60226 - אבני נזר/אור החיים
65410 - משך חכמה/השלה
63981 - מסילת ישרים/השל''ה.

קו 5 לכיוון אבי עזרי:
מתחנת המוצא יבצע פרסה בכיכר הראשונה, יפנה ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה אל שד. בית שמאי והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
65155 - ישיבת אהבת תורה/מסילת ישרים
65383 - השל"ה/מסילת ישרים
63985 - כיכר משך חכמה
60388 - אבני נזר/אור החיים
60210 - אבני נזר ז
60212 - אבני נזר י
60214 - אבני נזר ח
60216 - אבני נזר/חפץ חיים
60252 - נתיבות המשפט/חת"ם סופר
60315 - נתיבות המשפט ב
60248 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60247 - נתיבות המשפט/כיכר גפן
60244 - נתיבות המשפט ה
60243 - כיכר בית תפילה/נתיבות המשפט
60241 - נתיבות המשפט ז
60238 - נתיבות המשפט ח
60301 - גן ילדים/נתיבות המשפט
60302 - נתיבות המשפט/מעלות שמחה
60263 - מעלות שמחה/אבני נזר
60228 - מעלות שמחה/קצות חושן
60229 - חפץ חיים ז
60386 - חפץ חיים/מסילת יוסף
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה.

קו 11 לכיוון גני מודיעין חשמונאים:
מרחוב מסילת יוסף יפנה שמאלה אל חפץ חיים, ימינה אל מסילת ישרים, ימינה לשד. בית הלל, שמאלה אל שד. אביי ורבא והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה
65388 - שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא.

קו 11 לכיוון אזור התעשייה הרמב"ם/התבור:
משד. אביי ורבא יפנה ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה אל מסילת ישרים, שמאלה לחפץ חיים, ימינה למסילת יוסף והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד.

קו 133 לכיוון מודיעין עילית:
משד. אביי ורבא יפנה ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה אל מסילת ישרים, שמאלה לחפץ חיים, ימינה למסילת יוסף והמשך המסלול.

תחנה מבוטלת:
65157 - חפץ חיים/שדי חמד.

קו 133 לכיוון ביתר עילית:
 מרחוב מסילת יוסף יפנה שמאלה לחפץ חיים, ימינה אל מסילת ישרים, ימינה לשד. בית הלל, שמאלה לשד. אביי ורבא והמשך המסלול.

תחנה מבוטלת:
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה.

קו 200 לכיוון אזור התעשייה בני ברק:
מרחוב מסילת יוסף יפנה שמאלה אל חפץ חיים, ימינה אל מסילת ישרים, ימינה לשד. בית הלל, שמאלה לשד. אביי ורבא והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה
65388 - שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא.

קו 200 בחזרה לכיוון מודיעין עילית:
משד. אביי ורבא יפנה ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה למסילת ישרים, ימינה לשד. בית הלל, שמאלה לשד. אביי ורבא והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד.

קו 209 לכיוון אזור התעשייה בני ברק:
מרחוב מסילת יוסף יפנה שמאלה אל חפץ חיים, ימינה למסילת ישרים, ימינה לשד. בית הלל, שמאלה אל שד. אביי ורבא והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה
65388 - שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא.

קו 209 בחזרה לכיוון מודיעין עילית:
משד. אביי ורבא יפנה ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה אל מסילת ישרים, שמאלה אל חפץ חיים, ימינה למסילת יוסף והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד.

קו 210 לכיוון בני ברק:
מרחוב משך חכמה יפנה ימינה לאבני נזר, ישר לנתיבות המשפט, שמאלה למסילת יוסף, שמאלה לחפץ חיים, ימינה למסילת ישרים, שמאלה לשד. בית הלל והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60388 - אבני נזר/אור החיים
60210 - אבני נזר ז
60212 - אבני נזר י
60214 - אבני נזר ח
60216 - אבני נזר/חפץ חיים
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה
65388 - שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא
65300 - שדרות בית הלל/עטרת שלמה
65299 - שדרות בית הלל/מרכז מסחרי.

קו 210 בחזרה לכיוון מודיעין עילית:
משד. בית הלל יפנה ימינה אל מסילת ישרים, שמאלה לחפץ חיים, ימינה למסילת יוסף, ימינה לנתיבות המשפט, ישר לאבני נזר, שמאלה למשך חכמה והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60299 - שדרות בית הלל/מסילת ישרים
65301 - שדרות בית הלל/עטרת שלמה
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד
60378 - אבני נזר/חפץ חיים
60213 - אבני נזר ב
60379 - אבני נזר ג
60380 - אבני נזר ד
60226 - אבני נזר/אור החיים.

קו 220 לכיוון בני ברק:
מתחנת המוצא ימשיך ישירות אל היציאה מהעיר ללא כניסה לקרית ספר.

תחנות מבוטלות:
60387 - אור החיים/חפץ חיים
60354 - אור החיים ב
60222 - אור החיים ג
60224 - אור החיים ז
60227 - מרכז קסם/אבני נזר
65156 - נתיבות המשפט/אביעזרי
60237 - גן ילדים/נתיבות המשפט
60240 - נתיבות המשפט/מסילת יוסף
60239 - נתיבות המשפט י''ג
60373 - נתיבות המשפט יד
60374 - נתיבות המשפט טו
60245 - נתיבות המשפט י''ז
63984 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60376 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60249 - נתיבות המשפט
60250 - נתיבות המשפט כ
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה.

קו 220 בחזרה לכיוון מודיעין עילית:
בשד. בית הלל יפנה ימינה אל מסילת ישרים, שמאלה אל מעלות השמחה, ימינה אל נתיבות המשפט, ימינה אל חזון דוד, שמאלה אל מעלות השמחה, שמאלה אל שד. בית שמאי עד החניון.

תחנות מבוטלות:
60299 - שדרות בית הלל/מסילת ישרים
65301 - שדרות בית הלל/עטרת שלמה
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
60252 - נתיבות המשפט/חת''ם סופר
60315 - נתיבות המשפט ב
60248 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60247 - נתיבות המשפט/כיכר גפן
60244 - נתיבות המשפט ה
60243 - כיכר בית תפילה/נתיבות המשפט
60241 - נתיבות המשפט ז
60238 - נתיבות המשפט ח
60301 - גן ילדים/נתיבות המשפט
60302 - נתיבות המשפט/מעלות שמחה
60225 - אור החיים/אוהלי ספר
60223 - אור החיים ד
60355 - אור החיים ו
60381 - אור החיים ט.

קו 300 לכיוון בנייני האומה בירושלים:
מרחוב מסילת יוסף יפנה שמאלה אל חפץ חיים, ימינה אל מסילת ישרים, ימינה לשד. בית הלל, שמאלה לשד. אביי ורבא והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה
65388 - שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא.

קו 300 לכיוון אזור התעשייה מודיעין עילית:
משד. אביי ורבא יפנה שמאלה אל חפץ חיים, ימינה אל מסילת ישרים, שמאלה לחפץ חיים, ימינה אל מסילת יוסף והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד.

קו 304 לכיוון ירושלים:
מרחוב מסילת יוסף יפנה שמאלה אל חפץ חיים, ימינה אל מסילת ישרים, ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה אל שד. אביי ורבא והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה
65388 - שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא.

קו 304 לכיוון אזור התעשייה מודיעין עילית:
משד. אביי ורבא יפנה ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה אל מסילת ישרים, שמאלה אל חפץ חיים, ימינה אל מסילת יוסף והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד.

קו 308 לכיוון גבעת התחמושת בירושלים:
מרחוב מסילת יוסף יפנה שמאלה אל חפץ חיים, ימינה למסילת ישרים, ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה לשד. אביי ורבא והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה
65388 - שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא.

קו 308 לכיוון אזור התעשייה מודיעין עילית:
משד. אביי ורבא יפנה ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה אל מסילת ישרים, שמאלה לחפץ חיים, ימינה אל מסילת יוסף והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד.

קו 310 לכיוון בנייני האומה בירושלים:
ממשך חכמה יפנה ימינה אל אבני נזר, ישר אל נתיבות המשפט, שמאלה אל מסילת יוסף, שמאלה לחפץ חיים, ימינה אל מסילת ישרים, שמאלה לשד. בית הלל והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60388 - אבני נזר/אור החיים
60210 - אבני נזר ז
60212 - אבני נזר י
60214 - אבני נזר ח
60216 - אבני נזר/חפץ חיים
60217 - חפץ חיים/נתיבות המשפט
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה
65388 - שדרות בית הלל/שדרות אביי ורבא
65300 - שדרות בית הלל/עטרת שלמה
65299 - שדרות בית הלל/מרכז מסחרי.

קו 310 לכיוון העיר מודיעין עילית:
משד. בית הלל יפנה ימינה אל מסילת ישרים, שמאלה אל חפץ חיים, ימינה למסילת יוסף, ימינה אל נתיבות המשפט, ישר אל אבני נזר, שמאלה אל משך חכמה והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
60299 - שדרות בית הלל/מסילת ישרים
65301 - שדרות בית הלל/עטרת שלמה
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד
60378 - אבני נזר/חפץ חיים
60213 - אבני נזר ב
60379 - אבני נזר ג
60380 - אבני נזר ד
60226 - אבני נזר/אור החיים.

קו 320 לכיוון בנייני האומה בירושלים:
מתחנת המוצא ימשיך ישירות אל היציאה מהעיר ללא כניסה לקרית ספר.

תחנות מבוטלות:
60387 - אור החיים/חפץ חיים
60354 - אור החיים ב
60222 - אור החיים ג
60224 - אור החיים ז
60227 - מרכז קסם/אבני נזר
65156 - נתיבות המשפט/אביעזרי
60237 - גן ילדים/נתיבות המשפט
60240 - נתיבות המשפט/מסילת יוסף
60239 - נתיבות המשפט י''ג
60373 - נתיבות המשפט יד
60374 - נתיבות המשפט טו
60245 - נתיבות המשפט י''ז
63984 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60376 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60249 - נתיבות המשפט
60250 - נתיבות המשפט כ
60298 - חפץ חיים/נודע ביהודה.

קו 320 לכיוון העיר מודיעין עילית:
משד. בית הלל יפנה ימינה אל מסילת ישרים, שמאלה אל מעלות שמחה, ימינה אל נתיבות המשפט, ימינה אל חזון דוד, שמאלה אל מעלות שמחה, שמאלה אל שד. בית שמאי וישר עד החניון.

תחנות מבוטלות:
60299 - שדרות בית הלל/מסילת ישרים
65301 - שדרות בית הלל/עטרת שלמה
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
60252 - נתיבות המשפט/חת''ם סופר
60315 - נתיבות המשפט ב
60248 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60247 - נתיבות המשפט/כיכר גפן
60244 - נתיבות המשפט ה
60243 - כיכר בית תפילה/נתיבות המשפט
60241 - נתיבות המשפט ז
60238 - נתיבות המשפט ח
60301 - גן ילדים/נתיבות המשפט
60302 - נתיבות המשפט/מעלות שמחה
60225 - אור החיים/אוהלי ספר
60223 - אור החיים ד
60355 - אור החיים ו
60381 - אור החיים ט.

קו 885 לכיוון מסוף מודיעין עילית:
משד. אביי ורבא יפנה ימינה אל שד. בית הלל, שמאלה אל מסילת ישרים, שמאלה אל חפץ חיים, ימינה אל נתיבות המשפט, שמאלה אל מסילת יוסף, ישר אל אור חיים, ישר אל משך חכמה, ישר להשל"ה, שמאלה אל מסילת ישרים והמשך המסלול.

תחנות מבוטלות:
65387 - שדרות בית הלל/חפץ חיים
65157 - חפץ חיים/שדי חמד
60240 - נתיבות המשפט/מסילת יוסף
60239 - נתיבות המשפט י''ג
60373 - נתיבות המשפט יד
60374 - נתיבות המשפט טו
60245 - נתיבות המשפט י''ז
63984 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60376 - נתיבות המשפט/מרומי שדה
60249 - נתיבות המשפט
60250 - נתיבות המשפט כ
60377 - נתיבות המשפט/חת''ם סופר
60378 - אבני נזר/חפץ חיים
60213 - אבני נזר ב
60379 - אבני נזר ג
60380 - אבני נזר ד
60226 - אבני נזר/אור החיים.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,
הנהלת קווים.