מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

הוספת תחנות חדשות לקו 774

04.09.2023

נוסעים נכבדים,

החל ביום שני ה-04.09.23, תתווספנה שתי תחנות חדשות במסלול קו 774 (טירה-אונ' חיפה) בשני כיווני הנסיעה.

קו 774 לכיוון אוניברסיטת חיפה:
43094 ← מחלף יגור.

קו 774 לכיוון העיר טירה:
40322 ← מחלף יגור.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,
הנהלת קווים.