מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שוהם עבודות תשתית האתרוג + עמק איילון, שינויים בקווים: 2,13,21,22,29,32,72,73,75,79,80,500,506

28.05.2023

נוסעים נכבדים,

בימים 28-31/05/2023 ו 01/06/2023 יחלו עבודות קרצוף וריבוד לכביש ברחוב האתרוג בשוהם החל משעה 07:00 עד 17:00

לפי התוכנית הבאה:

.בשלב הראשון יבוצע החלק הדרומי של רחוב אתרוג ולאחר השלמתו הצפוני.

.בימים א-ב יקורצף רחוב אתרוג מכיכר זרזיר לכיכר מגלן ובכיוון ההפוך בחזרה, לאחר השלמת הקרצוף יבוצע באופן דומה ריבוד

האספלט.

.לאחר השלמת המקטע הדרומי יבוצע המקטע הצפוני באופן דומה.

אי לכך מחל סטייה מהמסלול בקווים שעוברים דרך רחוב זה.

קווים מושפעים:

2,13,21,22,29,32,72,73,75,79,80,500,506

יום רביעי 31/05/2023

יבוצעו עבודות על מעברי חציה ברחוב  עמק איילון בכיוון נסיעה מדרום לצפון , מכיכר אנפה עד כיכר עגור המקטע יהיה חסום לתנועה ,  זמן עבודה צפוי 08:00-17:00

אוטובוסים בכיוון מדרום לצפון יפנו באנפה שמאלה ללפיד, ימינה בתרשיש ושמאלה לעמק איילון בכיכר עגור. (בדומה לקו 500).

יום חמישי 1/06/2023

יבוצעו עבודות על מעברי חציה ברחוב  עמק איילון בכיוון נסיעה מצפון לדרום  , מכיכר עגור לכיכר אנפה המקטע יהיה חסום לתנועה ,  זמן עבודה צפוי 08:00-17:00

 אוטובוסים מדרום לצפון יפנו ימינה לרחוב תרשיש , שמאלה לרחוב לפיד  וימינה לעמק אילון בכיכר אנפה. (בדומה לקו 500).

תחנות מבוטלות:

32759 ← שד. עמק איילון/כיכר אנפה

32770 ← שד. עמק איילון/תרשיש

34947 ← האתרוג/הלימון

36763 ← תפוז/האתרוג

36767 ← האתרוג/התפוז 1

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.