מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

ת"א, עבודות בכביש ברחוב רוזנפלד, קו מושפע: 506

28.05.2023

נוסעים נכבדים,

בלילות 28-31.5.2023 יסגר רחוב רוזנפלד לתנועה מחצות הלילה עד ל05:00 במקטע בין חיים לבנות לגורג וייז.

עקב כך, קו 506 יסטה ממסלולו לכיוון תל אביב והוא ימשיך ישר על חיים לבנון, ימינה לקלצקין, וימינה למסוף קלצקין.

לכיוון שוהם ללא שינוי.

תחנות מבוטלות:

21460 ← מוזאון ארץ ישראל/חיים לבנון

21750 ← מכון הנפט/חיים לבנון

21235 ← קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד

21665 ← הפקולטה להנדסה/קלאוזנר

20138 ← מוזאון העם היהודי/קלאוזנר

20503 ← ביה''ס לרפואה/קלצ'קין

21513 ← האוניברסיטה/חיים לבנון

21498 ← מכון התקנים/חיים לבנון

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.