מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

פתח תקווה, חסימת רחוב אורלוב, שינויים בקו 641, 27-30.05.2023

27.05.2023

נוסעים נכבדים, 

בלילות 27-29.05.2023 החל מהשעה 22:00 ועד 05:00 למחרת בכל לילה, תתבצע חסימה של רחוב אורלוב בפתח תקווה בקטע הרחובות פינסקר- קרול- ז'בוטינסקי לכיוון מערב ובקטע הרחובות ז'בוטינסקי קרול לכיוון מזרח.

קו 641 מנתניה- אחרי תחנה 39628- ת. מרכזית פ"ת יפנה שמאלה לרחוב בר כוכבא, ימינה לרחוב שטמפפר, דרך הברון הירש לז'בוטינסקי והמשך מסלול כרגיל.

תחנה מבוטלת:

35373- אורלוב/ קרול

תחנה חלופית:

32263- ז'בוטינקי/ אורלוב

קו 641 מהחרש החל מהשעה 22:00 ועד גמר השירות- אחרי תחנה 32266- ז'בוטינסקי/צה"ל ישר לז'בוטינסקי, שמאלה לקרול, ימינה לאורלוב והמשך מסלול כרגיל.

תחנה מבוטלת: 

36899- אורלוב/קרול 

תחנה חלופית:

32262- ז'בוטינסקי/יצחק שדה

בליל 30.05.2023 החל מהשעה 22:00 ועד 05:00 למחרת- רחוב אורלוב בקטע בין בר כוכבא והמכבים.

קו 641 מנתניה ייפנה שמאלה ברחוב המכבים, ימינה בשטמפפר דרך הברון הירש לז'בוטינסקי.

תחנות מבוטלות:

39628- ת. מרכזית פ"ת

36899- אורלוב/ קרול 

תחנה חלופית:

32262- ז'בוטינסקי/ יצחק שדה 

33734- היכל התרבות/ המכבים

קו 641 מהחרש- החל מהשעה 22:00 ועד גמר שירות- אחרי תחנה 32266- ז'בוטינסקי/ צה"ל ימשיך ישר לז'בוטינסקי, דרך הברון הירש לשטמפפר, שמאלה למכבים, ימינה ליוסף ספיר והמשך מסלול כרגיל.

תחנות מבוטלות:

37662- ת. מרכזית פ"ת 

36899- אורלוב/ קרול 

תחנות חלופיות:

32262-ז'בוטינסקי/ יצחק שדה

38283- המכסים/ שלונסקי

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.