מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

כפר סבא, פתיחת נת"צ, שינויים בקווים:444, 17.03.2023

17.03.2023

נוסעים נכבדים,

בהתאם להנחייה מטה ולפתיחת הנת"צ בכפר סבא, החל מיום שישי 17.03.2023 

קו 444 יעבור לנסיעה במסלול הנת"צ בהתאם לכך נוספו תחנות חדשות-

36074- ויצמן/אלקלעי 

36561- ויצמן/משה דיין 

תחנה 37038 וייצמן / גייסות השריון תתבטל

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.