מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

תל אביב, חסימת רחוב ההגנה, קווים מושפעים: 59, 236

08.02.2023

נוסעים נכבדים,

בלילות  8-9.2.23 ייסגר רחוב ההגנה בשני מקטעים: לבנדה- אצ"ל. גבעתי- משה דיין בשני הכיוונים מהשעה 22:00 עד 05:00 למחרת.

קווים 59+ 236 מאור יהודה: במסלול עד משה דיין, שמאלה קרייתי, ימינה גבעתי, שמאלה להגנה, ימינה יגאל אלון, קו 59 ממשיך במסלול, קו 236 שמאלה לה גוארדיה, המשך לרח' הרכבת, והמשך מסלול,

קו 236 מכרמלית: במסלול עד רח' הרכבת, המשך לה גוארדיה, ימינה יגאל אלון, שמאלה ההגנה, ימינה גבעתי, שמאלה קרייתי, ימינה משה דיין, והמשך מסלול,

קו 59 ממסוף 2000: במסלול עד ההגנה, ימינה גבעתי, שמאלה קרייתי. ימינה משה דיין.

תחנות מבוטלות:

27050-דרך ההגנה/גבעתי

21307-ביה"ס נתיב/דרך ההגנה

21277-דרך משה דיין/ההגנה

21194-דרך משה דיין/ההגנה

25644-שוק התקווה/דרך ההגנה

25642-דרך ההגנה/המעפילים

25641-דרך ההגנה/המעפילים

25638-ת. רכבת ההגנה

25637-ת. רכבת ההגנה

25636-ת. רכבת ההגנה/החרש

20353-ת. רכבת ההגנה/החרש

תחנות חלופיות:

21728-יגאל אלון/ההגנה

21407-יגאל אלון/ההגנה

22934-מחלף לה גווארדיה

21274- מחלף לה גווארדיה

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.