מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שהם, שינויים בתחנות, קווים מושפעים: 2,70,72,502,504,535,536, 22.01.2023

22.01.2023

נוסעים נכבדים,

החל מיום א' 22.01.2023 יחול שינוי בתחנות בקווים הבאים:

2,70,72,502,504,535,536

תחנה 37552- מרכז ספורט/לפיד תבוטל מכל הקווים.

תחנה 33378- הלפיד/האודם תשוייך במקומה (בקווים בהן היא לא הייתה משוייכת).

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.