מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

מודיעין, הארכת מסלול לקו 56 לחטיבה ותיכון עירוני א

11.12.2022

נוסעים נכבדים,

החל מ-11.12.2022, יוארך מסלול קו 56 לחט"ב ותיכון עירוני א', בחלק משעות היום בימים א-ה.

לכיוון חט"ב ותיכון עירוני א' – הנסיעות בין השעות 07:00-08:40.
מכיוון חט"ב ותיכון עירוני א' – הנסיעות בין השעות 12:40-15:20.
בשאר השעות, הקו יסיים בעירייה.

לצורך כך בוצעו השינויים להלן:
בכיוון 1 ההארכה בוצעה על בסיס חלופה 1 הקיימת בצהריים.
בכיוון 2 הוקמה חלופה 1 חדשה לשעות הבוקר, הכוללת את ההארכה לחט"ב ותיכון עירוני א'.

מרכבת פאתי מודיעין:
תחנה 34149 – דם המכבים/חרצית, חדשה
תחנה 34145 – דם המכבים/חיננית, חדשה

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.