מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

צומת הדסים התאמת מתווה למיקום החדש. שינוי לקווים רבים

04.12.2022

נוסעים נכבדים,

בוצע שינוי במיקומה של צומת הדסים.
מסלולי הקווים הותאמו למתווה החדש בצומת זו. החל מ 4.12.22

תחנות רלוונטיות

מקט תחנה

שם

30316

צומת הדסים

39374

צומת הדסים

39375

צומת הדסים

 

קווים רלוונטיים

 

סניף

קו

חדרה

57

חדרה

634

נתניה

4

נתניה

11

נתניה

13

נתניה

14

נתניה

47

נתניה

111

נתניה

625

נתניה

636

נתניה

641

בברכת נסיעה טובה ובטחה,

הנהלת קווים