מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

אבן יהודה שינוי מיקום תחנות. שינוי לקווים: 1,2

27.11.2022

נוסעים נכבדים,

החל מיום א', 27/11/2022, יחול שינוי בתחנות בקווי 1,2 - תלמידים נתניה (אבן יהודה).
במסגרת השינוי, תחנה 30081 פנימית הדסים תבוטל היות ואינה קיימת בשטח, במקומה תשוייך תחנה 38610 הדסים.
בנוסף, יחול שינוי קל במקטע בסיום הקו.

 

פירוט השינויים: לכוון הדסים

מקט תחנה 

שם תחנה

 מס' 

תחנה

30081

פנימית הדסים

   

 1

תחנת יעד בוטלה

38610

הדסים 

   

 1

תחנת יעד חדשה

30081

פנימית הדסים

   

 2

תחנת יעד בוטלה

38610

הדסים

   

 2

תחנת יעד חדשה

 

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים