מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

ביתר עלית, חסימת רחוב דרכי איש,07.11.2022 שינויים בקווים 1, 3, 4, 5, 148, 245, 246, 292, 293

07.11.2022

נוסעים נכבדים,

ביום שני, 07.11.2022 ייחסמו לתנועה בין השעות 09:00-22:00 רחובות דרכי איש בעקבות העברת קורות בטון.

קווים מושפעים:

קו 1, 148, 245 מקדושת לוי/שלום רב

קו 292 מיביע אומר/שבט הלוי

קו 246 אהל שרה/בנין דוד, ביתר עילית

כל הקווים הנ"ל  ייסעו דרך דרכי איש/ברוק מתחברים לכיכר וממשיכים כרגיל.

קו 3 ממשיך את החוזה וקדושת לוי פונה למהריץ והמשך מסלול כרגיל.

קו 4 נוסע דרך קדושת לוי ומהריץ הלוך חזור.

קו 5 עולה את קדושת לוי פונה ימינה לאדמורי ויזניץ' והמשך מסלול כרגיל.

קו 293 נוסע דרך קדושת לוי מהרית והמשך מסלול כרגיל.

תחנות מבוטלות:

63884- החוזה מלובלין/אדמורי ויזניץ'

60189- דרכי איש/החוזה 

61143- דרכי איש/הרב ברוק

61144- ישמח ישראל/דרכי איש 

60332- דרכי איש/ישמח ישראל 

61142- דרכי איש/הרב ברוק

60330 - ישמח ישראל/מהריץ

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים. 

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.