מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

חדרה הוספת תחנה. שינוי לקו 63

02.10.2022

 נוסעים נכבדים,

החל מתאריך 02.10.2022 יחול שינוי בתחנות בקו 63 בכיוון מחדרה כדלהלן:

 

התווספה תחנה:

43495- שדרות דרך ארץ/ שדרות ההגשמה

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.