מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שינוי בקו 377

21.09.2022

נוסעים נכבדים,

החל מיום חמישי כ״ה אלול תשפ״ב ה21.9.22

קו 377 חוזר למסלולו הקודם בירושלים, ויעבור דרך הרחובות הרב צבי יהודה וימין אבות

לכיוון ירושלים:

תחנה מבוטלת:

227 - אנג׳ל/כנפי נשרים

תחנה חדשה:

996 - ימין אבות

לכיוון אלעד:

תחנה מבוטלת:

278 - אנג׳ל כנפי נשרים

תחנות חדשות:

2538 - ימין אבות

2539 - מרכז הרב/ הרב צבי יהודה.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים