מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

796
זמר
חיפה

ביר אל סיכה

אוניברסיטה/רב תכליתי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ביר אל סיכה, זמר

אוניברסיטה/רב תכליתי, חיפה

אוניברסיטה/רב תכליתי, חיפה

צומת זמר, זמר