מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

710
זכרון יעקב
נתניה

דרך אהרון/דרך שרה

ת. מרכזית נתניה/הורדה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

דרך אהרון/דרך שרה, זכרון יעקב

ת. מרכזית נתניה/הורדה, נתניה

ת. מרכזית נתניה/רציף 11, נתניה

דרך אהרון/חווה חקלאית, זכרון יעקב