מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

641
נתניה
פתח תקווה

ת. מרכזית נתניה/רציף 7

האופן/החרש

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת. מרכזית נתניה/רציף 7, נתניה

האופן/החרש, פתח תקווה

החרש/עמל, פתח תקווה

ת. מרכזית נתניה/הורדה, נתניה