מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

5
אלעד
אלעד

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

מסוף/רבי יהודה הנשיא

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי, אלעד

מסוף/רבי יהודה הנשיא, אלעד