מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

590
אלעד
צפת

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

ת. מרכזית צפת/רציפים

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון, אלעד

ת. מרכזית צפת/רציפים, צפת

ת. מרכזית צפת/רציף 2, צפת

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה, אלעד