מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

55
תל אביב יפו
קרית אונו

מסוף רדינג/רציף

מסוף קרית אונו

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

מסוף רדינג/רציף, תל אביב יפו

מסוף קרית אונו, קרית אונו

מסוף קרית אונו, קרית אונו

מסוף רדינג/הורדה, תל אביב יפו