מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

53
מודיעין עילית
מודיעין עילית

יהודה הנשיא/יחזקאל

כיכר נאות הפסגה/הריטב"א

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

יהודה הנשיא/יחזקאל, מודיעין עילית

כיכר נאות הפסגה/הריטב"א, מודיעין עילית

בית הכנסת קרלין, מודיעין עילית

יהודה הנשיא / רשב"י, מודיעין עילית