מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

536
שוהם
פתח תקווה

מכבים/הזוהר

העצמאות/דיקר

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

בית ספר כפר גנים/י"ד הבנים, פתח תקווה

האתרוג/הלימון, שוהם