מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

479
לוד
קרית אונו

ארבע עונות/נירים

מסוף קרית אונו

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

ארבע עונות/נירים, לוד

מסוף קרית אונו, קרית אונו

מסוף קרית אונו, קרית אונו

ארבע עונות/חללי אגוז, לוד