מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

354
בני ברק
רמלה

מגדל קונקורד/דרך בן גוריון

ת. מרכזית רמלה/הורדה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

מגדל קונקורד/דרך בן גוריון, בני ברק

ת. מרכזית רמלה/הורדה, רמלה

ת. מרכזית רמלה, רמלה

מגדל ויטה/דרך בן גוריון, בני ברק