מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

31
מסילת ציון
לוזית

קוצין/קרלה

לוזית מרכז א

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

קוצין/קרלה, מסילת ציון

לוזית מרכז א, לוזית