מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

2
ביתר עילית
ביתר עילית

אבא שאול/אדמורי ויזניץ

דרך הרמ"ז/מפעל הש"ס

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

אבא שאול/אדמורי ויזניץ, ביתר עילית

דרך הרמ"ז/מפעל הש"ס, ביתר עילית

דרך הרמז/סדיגורא, ביתר עילית

אבא שאול/תלמודי תורה, ביתר עילית