מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

270
אלעד
נתניה

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

בלפור/קמיל הויסמנס

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון, אלעד

בלפור/קמיל הויסמנס, נתניה

הרצוג/עובדיה מברטנורא, נתניה

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה, אלעד