מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

1
מודיעין עילית
מודיעין עילית

אבי עזרי א

רמב"ן/שדרות בית שמאי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

אבי עזרי א, מודיעין עילית

רמב"ן/שדרות בית שמאי, מודיעין עילית

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל, מודיעין עילית

אבי עזרי ז, מודיעין עילית