מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

199
בני ברק
ביתר עילית

ז'בוטינסקי/ אבו חצירא

קדושת לוי/אוהל שרה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ז'בוטינסקי/ אבו חצירא, בני ברק

קדושת לוי/אוהל שרה, ביתר עילית