מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

179
אלעד
פתח תקווה

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

בית רבקה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון, אלעד

בית רבקה, פתח תקווה

בית רבקה, פתח תקווה

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה, אלעד