מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

168
תל אביב יפו
קרית אונו

מסוף כרמלית

מסוף קרית אונו

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

מסוף כרמלית, תל אביב יפו

מסוף קרית אונו, קרית אונו

מסוף קרית אונו, קרית אונו

מסוף כרמלית/הכרמל, תל אביב יפו